tt logo fv 200px
Værd at vide

Hvilke krav er der til følgende kategorier:

1: Kat. B (Bil)
2: Kat. B/E (Bil med stor trailer)
3: Kat. A1, A2, A (Lille MC, Mellemstor MC, Stor MC)

Vores medlemsskab af Dansk Kørerlærer Union (DKU) er din sikkerhed for en kvalitetsundervisning, som gennemføres i henhold til de enhver tid gældende love og regler.

DKU fungerer desuden som ankenævn og garantifond, dvs. du sikre dig gratis klageret. Derfor skal du altid vælge en køreskole, hvor kørelæreren er medlem af Dansk Kørelærer Union.

Loven stiller nogle krav til den undervisning, du som minimum skal have modtaget, før du tidligst må aflægge en køreprøve. Det er individuelt om den enkelte elev kan klare sig alene med det obligatoriske antal lektioner.

1: Kørekort til kategori B (Bil)
Mindstekrav til kørekort til kategori B (Bil):

29 lektioner teoriundervisning
4 kørelektioner på lukket øvelsesplads
16 kørelektioner på vej (inkl. motorvejs- og mørkekørsel)
4 kørelektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)
2: Kørekort til kategori B/E (Bil med stor trailer)
Hvornår skal man have et kørekort til kategori B/E:
Overstiger du B-kørekortets vægtgrænse på 3.500 kg, kan du tage et trailerkørekort. Det indbefatter 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og en praktisk prøve. Et trailerkørekort giver ret til at føre vogntog på op til 7.000 kg.

Nye muligheder: B+ fra 2013:
Som noget nyt indføres fra 19. januar 2013 en udvidelse af B-kørekortet med B+, som giver ret til at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4250 kg, uanset at anhængerens totalvægt overstiger 750 kg. Undervisning til at erhverve B+ vil følge samme plan som undervisning til erhvervelse af det trailerkørekort – B/E. Forskellen på de to muligheder er, at køretimerne og køreprøven vil kunne klares med et mindre vogntog for B+ end, hvis du skal erhverve trailerkørekort.

2 vigtige regler (bilen og føreren):
Det må bilen: Bilens tilladte påhængsvognsvægt fremgår af bilens registreringsattest. Her skelnes mellem påhængsvogne med og uden bremser. Disse vægtgrænser er altid påhængsvognens faktiske vægt. Det er altså ikke interessant, hvad der står på trailerens registreringsattest, men hvad traileren vejer i den belæssede stand. Det en vægtgrænse, der skal overholdes, for at materiellet kan klare belastningen. Bemærk, at man i visse tilfælde kan få hævet den tilladte påhængsvognsvægt, hvis man samtidig nedsætter bilens totalvægt.

Det må føreren med et kørekort til Kategori B: I mange tilfælde er bilen godkendt til at køre med en tungere påhængsvogn, end det man må køre med på et almindeligt B-kørekort. I sådanne tilfælde begrænser kørekortet mulighederne. Med et B-kørekort skal du overholde følgende regler:

Forudsat ovenstående er overholdt, må du køre med enhver trailer, hvis summen af bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Er trailerens totalvægt på 750 kg eller derunder, må man dog altid køre med traileren.Kan du ikke opfylde dette, kræver kørslen en fører, der har et trailerkørekort, B/E-kørekort, som populært sagt er et kørekort til personbil med stor trailer.

Det koster at bryde reglerne:
Fører du personbil med trailer, som kræver et B/E-kørekort, og er du kun i besiddelse af et B-kørekort, koster det som udgangspunkt en bøde på 7.000 kr. Du kan desuden risikere såvel en betinget som en ubetinget frakendelse af kørekortet ud fra en konkret bedømmelse af farlighed og risiko for skade på andre.
3: Kørekort til kategori A1, A2, A (Lille MC, Mellemstor MC, Stor MC)
Mindstekrav til kørekort til kategori A1, A2, A (ved 1. gangserhervelse af MC kørekort):
  • 29 lektioner teoriundervisning
  • 4 kørelektioner på lukket øvelsesplads inkl. leje af banen
  • 13 kørelektioner på vej (inkl. motorvejs- og mørkekørsel)
  • 5 kørelektioner på køreteknisk anlæg, inkl. leje af banen
  • 1 lektion til afholdelse af en køreprøve (leje af skolecykel)
Nye regler pr. 19/1-2013:
Du skal kun gennemføre den obligatoriske undervisning én gang. Når du ønsker at udvide dit kørekort til en større kategori, skal du kun aflægge en kontrollerende køreprøve.

Danmark har indført de samme kørekortkategorier, som i resten af EU:
  • Er du 18 år, må du nøjes med 125 ccm og 15 hk.
  • Når du fylder 20 år kan du aflægge køreprøve til kategori A2.
  • Når du fylder 22 år kan du aflægge køreprøve til kategori A.
  • Er du 24 år eller mere, kan du tage kørekort til kategori A med det samme.
  • Er du 20 år, kan du tage kørekort til kategori A2, som er alle motorcykler med max. 48 hk. Du kan også købe en motorcykel med op til 96 hk og få den droslet ned til 48 hk. Når du er 22 år, kan du aflægge køreprøve til kategori A.

© TØNDER TRAFIKSKOLE I/S
v/ Annelise Borum · Brian Matthiesen · Preben S. Jørgensen