tt logo fv 200px
Værd at vide

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger?

For at indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger fra dig:

Navn, adresse, mobilnummer, e-mailadresse, Cpr. nr.

Dit Cpr. nr. bruges til oprettelse af selve dit forløb vedr. kørekort. Du udfylder en ansøgning om kørekort ved holdstarten. Denne ansøgning benytter Tønder Trafikskole I/S til at oprette dig på koreprovebooking.dk.  Vi viderebringer desuden din ansøgning om kørekort til den lokale Borgerservice, der herefter skal godkende din ansøgning. 

Tønder Trafikskole I/S anvender også dit Cpr. nr. i forbindelse med oprettelse af Førstehjælpsbevis hos Dansk Førstehjælpsråd, hvis du har deltaget på vores kursus.

Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig, at Tønder Trafikskole I/S må bruge dit Cpr. nr. til nævnte formål.

Vi foretager registreringen af dine personlige oplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovens krav, samt kunne kommunikere med dig.

Den dataansvarlige, administrationen hos Tønder Trafikskole I/S, Grafisk Frihed v/ Peter Kehlet (afhjælper løbende evt. problemer med hjemmesiden), samt din kørelærer har adgang til de oplysninger der er registreret om dig.

Oplysninger afgivet til Tønder Trafikskole I/S, videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand og vi registrerer ingen andre personfølsomme oplysninger om dig end de tidligere nævnte oplysninger.

Elektronisk henvendelse:
Ved tilmelding på toendertrafikskole.dk, giver du samtidig samtykke til, at Tønder Trafikskole I/S må kontakte dig via e-mail, SMS, Messenger og mobil.

Henvendelsen kan bestå i:

  • Kommunikation om køretider og andre ydelser
  • Udsendelse af faktura
  • Rykkerskrivelser ved manglende betaling
  • Oplysninger om dit kørekortforløb, f.eks. en ”reminder”

Fotosamtykke sociale medier:
Ved bestået praktisk køreprøve, til undervisning på kravlegård, førstehjælp, teorilokalet eller i skolevognen - kan der efter dit valg, blive taget et foto, som lægges på de sociale medier. Når du samtykker til at få taget et foto, giver du automatisk samtykke til, at Tønder Trafikskole I/S må offentliggøre dette på relevante sociale medier, som f.eks. Facebook og Instagram. Du kan til enhver tid nægte at få et foto taget, ligesom du til enhver tid kan bede om, at få det slettet igen på de sociale medier der tilhører Tønder Trafikskole I/S. 

Sletning af persondata: 
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål og lovgrundlag, som var begrundelsen til indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Du er altid velkommen til at kontakte Tønder Trafikskole I/S vedr. dine personoplysninger.

Med persondata hilsen
Tønder Trafikskole I/S
v/ Annelise, Brian, Preben

© TØNDER TRAFIKSKOLE I/S
v/ Annelise Borum · Brian Matthiesen · Preben S. Jørgensen